ABN AMRO

Stakeholderdialoog

Nederland stoot te veel CO2 uit. Daar hebben we allemaal een aandeel in, maar in het bijzonder ook de gebouwde omgeving: maar liefst 40% van de totale uitstoot. Omdat ABN AMRO ruim 10% van het totale aantal vierkante meter  van de bebouwde omgeving financiert, hebben zij een unieke positie om hierin een verschil te maken.

Verbinding behoort tot een van de eerste stappen in het verduurzamingsproces. Want alleen kunnen ze de gehele onroerendgoedportefeuille niet verbeteren. Wél met hulp van hun zakelijke en particuliere klanten. Het Portaal hielp ABN AMRO bij het verkennen van hun netwerk en legde connecties tussen verschillende stakeholders. Dit deden we door persoonlijk het gesprek met stakeholders te voeren, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten die alle belanghebbenden bij elkaar brachten. Het succes van de dialoog en de bijeenkomst leidde niet alleen tot de ontwikkeling van concrete ideeën en werkbare concepten, maar gaf ook een nieuwe impuls aan de transitie naar een duurzamere woningvoorraad.