ABN AMRO – Stakeholderdialoog

Nederland stoot te veel CO2 uit. Daar hebben we allemaal een aandeel in, en zeker ook de bebouwde omgeving, die maar liefst 40% van de totale uitstoot voor haar rekening neemt. Omdat ABN AMRO ruim 10% van het totale aantal vierkante meters  van de bebouwde omgeving financiert, hebben zij een unieke positie om hierin een verschil te maken.

Maar ABN AMRO kan verduurzaming niet opleggen aan de eigen onroerendgoedportefeuille. De bank zal zijn plannen moeten uitleggen om er draagvlak voor te creëren. Verbinding zien wij eigenlijk altijd als een van de eerste stappen in elk succes verduurzamingsproces. Het Portaal hielp ABN AMRO bij het verkennen van hun netwerk en legde connecties tussen verschillende stakeholders. Dit deden we door persoonlijke gesprekken met zakelijke en particuliere klanten te voeren, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten die alle belanghebbenden bij elkaar brachten. Het succes van de dialoog en de bijeenkomsten leidden niet alleen tot de ontwikkeling van concrete ideeën en werkbare concepten, maar gaf ook een nieuwe impuls aan de transitie naar een duurzamere woningvoorraad.