Het Portaal werkt met organisaties en bedrijven die begrijpen dat echte dialoog en samenwerking met klanten en stakeholders de beste resultaten oplevert. Tweerichtingsverkeer dus, waarbij luisteren, authenticiteit, (kern)waarden en openheid belangrijke elementen zijn. De boodschap of de belofte moet daarbij in overeenstemming zijn met de daden.

Stilstand = achteruitgang

Om de kansen te pakken die samenhangen met de (maatschappelijke) uitdagingen van deze tijd, moeten organisaties op nieuwe manieren samenwerken en nieuwe organisatiemodellen formuleren. Een andere tone of voice hanteren en een meer betekenisgevende relatie met medewerkers, klanten en stakeholders opbouwen. Maatschappelijke en economische transities vragen om een nieuwe logica voor ondernemen, organiseren en communiceren. Het vertrouwen in, en de loyaliteit aan organisaties en bedrijven staan permanent onder druk. Alleen organisaties en bedrijven die zich vanuit een herkenbare en relevante purpose weten te verbinden aan hun stakeholders (medewerkers, klanten, kritische toeschouwers) en proactief inspelen op maatschappelijke trends, zijn klaar voor de toekomst. 

Vanuit waarden, waarde creëren

Het klinkt simpel, maar volgens Het Portaal draait succesvol ondernemen en organiseren in de basis om het zoeken naar win-winsituaties. Alleen als je waarde creëert voor alle betrokkenen – dus niet alleen de aandeelhouders – heb je duurzaam bestaansrecht. Dat vraagt om een continue verbondenheid met de maatschappij: met de wensen en behoeften van klanten, met de persoonlijke en professionele drijfveren van medewerkers en met de belangen en waarden van maatschappelijke spelers. Wij helpen je daar graag bij!

Team

Rien Bongers

Rien Bongers

Thomas van Gaal

Thomas van Gaal

Anniek Schelling

Anniek Schelling

Joost Hamelink

Joost Hamelink

Veerle Voesten

Veerle Voesten

Leland Sontotirto

Leland Sontotirto

Barbara de Wijn

Barbara de Wijn

Birgitte van Vugt

Birgitte van Vugt

Matthijs Smit

Matthijs Smit