Een aantal projecten

Ministerie van LNV | Narratief en magazine

In 2020 publiceerde het ministerie het beleidsstuk De Nationale Eiwitstrategie (NES), met de visie een strategie te ontwikkelen om Nederland minder afhankelijk te maken van import buiten de EU en een gezondere en duurzamere eiwitketen in te richten. Het ministerie wil deze strategie kunnen vertellen op een manier die recht doet aan alle facetten van de eiwitstrategie. Het Portaal schreef een narratief en toetste dit bij bijna 50 stakeholders uit het voedselsysteem.

Daarnaast schreven we Grensverleggers, een magazine met zeven verhalen die de eiwittransitie belichamen. Het magazine werd in december 2023 gepubliceerd en is publiek beschikbaar. Je kunt het hier lezen.

BAM Wonen | Positionering en corporate story

BAM Wonen is marktleider op de Nederlandse woningbouwmarkt met succesvolle, eigen woonconcepten voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met als stip op de horizon ‘een duurzaam thuis voor iedereen’. BAM Wonen zet alles in het werk om betaalbaar, circulair, klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen. Mensen staan daarbij centraal.

Het Portaal ondersteunde BAM Wonen bij haar positionering, corporate story en optekenen van haar belangrijke transitiethema’s.

FRIESLANDCAMPINA | COMMUNITY

Dialoogplatform The Milk Story bracht het verhaal over verduurzaming in de zuivelsector in beeld. In opdracht van FrieslandCampina gingen we het gesprek aan met boer, burger en andere stakeholders, en zochten samen naar inzichten voor een duurzame toekomst van zuivel. Het project werd in 2016 bekroond met een Digital Communication Award in de categorie Blog in Berlijn!
Gedurende vijf jaar The Milk Story leverden meer dan 270 externe auteurs hun bijdrage op het platform, zijn er meer dan 900 artikelen gepubliceerd en kende The Milk Story op Twitter en Facebook levendige gemeenschappen van fans en volgers. Per 13 april 2017 heeft Het Portaal de redactie overgedragen aan FrieslandCampina.

Cosun | Storytelling en community

Agrarische coöperatie Royal Cosun verwerkt sinds 1899 haar aardappelen, suikerbieten, cichorei en inmiddels ook veldbonen tot producten voor iedere dag. Het doel is om de volledige potentie van planten te ontsluiten en om zo op een duurzame manier slimme oplossingen te creëren voor huidige en toekomstige generaties.

De businessgroepen Aviko, Cosun Beet Company, Duynie Group en Sensus zijn onderdeel van Cosun. Samen ontsluiten ze een netwerk van 11.000 telers met uitdagingen op het gebied van rendement, bodem, plantgezondheid, biodiversiteit en maatschappelijke waardering. Royal Cosun gaat samen met deze telers aan de slag om de toekomstbestendigheid van de teelt te verbeteren.

delen telers on- en offline hun kennis en ervaring. Het Portaal ondersteunt Groeikracht met storytelling en het bouwen van de community.

KW1C | positionering en corporate story

Door de fusie tussen De Leijgraaf en het Koning Willem I College in 2022 is één van de grootste en meest toonaangevende ROC’s van ons land ontstaan. De MBO-opleidingen in Brabant gaan verder onder de naam Koning Willem I College, nu al de meest duurzame MBO van Nederland. In samenwerking met Horizons schreef Het Portaal met studenten, docenten, staf én externe stakeholders haar toekomstgerichte verhaal. Buutvrij maakte vervolgens deze mooie video.

ACCEZ | communicatie en transitietrajecten

Verduurzaming van bedrijfsterreinen, het stikstofvraagstuk, komen tot een circulaire economie: het versnellen van duurzaamheidstransities vraagt om een radicaal nieuwe manier van werken. ACCEZ biedt een manier van samenwerken om in een groeiend netwerk van mensen, al experimenterend, weerstanden (die er altijd zijn in transitieprocessen) te onderzoeken en te doorbreken. Daarvoor maakt ze gedurfde combinaties van mensen met diverse achtergronden. Van ondernemer tot onderzoeker en beleidsmaker tot kunstenaar. 

Het Portaal ondersteunt ACCEZ op het gebied van communicatie en het begeleiden van transitietrajecten. Kijk voor meer informatie op www.accez.nl.

FVO | Analyse en positionering

Voor de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) analyseerden we welke thema’s en verwachtingen de toekomst van de glasgroentesector bepalen. We vertaalden dit naar een aansprekende positionering voor de sector en naar een strategie om stakeholders te bereiken en betrekken. Hiermee wil de FVO ervoor zorgen dat de Nederlandse telers ook in de toekomst onze paprika’s, courgettes, aubergines, komkommers en tomaten op duurzame wijze kunnen blijven produceren.

Nederland Voedselland | storytellingplatform

Nederland Voedselland is een storytellingplatform dat is opgericht om beleidsmakers, opiniemakers, influencers en stakeholders te laten zien wat er gebeurt in de voedselsector. Met de focus op de veranderaars en veranderingen in de voedselketen publiceert Nederland Voedselland verhalen: over herformulering, eiwittransitie en verduurzaming. Maar ook over een eerlijker prijs voor de boer, en duidelijker informatie voor de consument. Bekijk hier de website.

NN Group | Community Investment report

Samen met Impact Institute maakten wij inzichtelijk hoe en waarom NN Group bijdraagt aan het welzijn van mensen in de communities waarin ze actief zijn. Met een combinatie van feiten, cijfers en impactverhalen vertellen zij over hun Community Investment-activiteiten en hun stakeholders. 

Met hun Community Investments van 2021 ging zo’n 0,4% van de bedrijfswinst van NN Group naar maatschappelijke projecten. Het is de ambitie om in 2022 1% van de winst te investeren. Bekijk hier het report!

De Meeuw | Bedrijfsfilm

In de zomer van 2020 maakten we een bedrijfsfilm voor bouwbedrijf De Meeuw om de voordelen van hun circulaire en modulaire bouwmethode in beeld te brengen. De film geeft potentiële klanten een uniek inkijkje in het bedrijf, zowel achter de schermen als ervoor. Samen met de filmmakers van Buro Zip bezochten we de tekenaars op kantoor, volgden we de modules in de fabriek en ervaarden we de gebouwen als eindgebruiker. Bekijk hier de bedrijfsfilm.

De Meeuw | Mvo-verslag

Begin 2021 publiceerde bouwbedrijf De Meeuw haar eerste mvo-jaarverslag! Met het verslag laat De Meeuw zien hoe duurzaam modulair bouwen is en welke acties er worden ondernomen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onder andere het gebruik en hergebruik van vaste bouwmodules, een efficiënt productieproces en aanzienlijk minder puinafval geeft De Meeuw het goede voorbeeld. Lees hier het mvo-verslag.

PepsiCo | storybook

Met een vijftal verhalen van gepassioneerde stakeholders zetten wij voor PepsiCo hun duurzaamheidsvisie in de schijnwerpers. Van teler tot aan de fabriek, en uiteindelijk in het supermarktschap: achter de chips van Lay’s schuilt de bijzondere reis van de aardappel. Het storybook ‘Van pieper naar je favoriete chips’ vertelt niet alleen over de teelt en verwerking van aardappels, maar ook over het verminderen van de CO2-uitstoot en over de reductie van zout op de aardappelchips. Bekijk hier het storybook.

Drenthe In Transitie | Community

Voor de provincie Drenthe ontwikkelde Het Portaal de on- en offline community Drenthe In Transitie. Online publiceerde onze redactie verhalen en video’s over groene initiatieven binnen de provincie en offline gingen duurzame koplopers in de provincie met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen en elkaar zo verder te helpen. Zo mobiliseerde we een breed stakeholderveld om de Drentse energietransitie mede vorm te geven.

ABN AMRO | Stakeholderdialoog

Het Portaal hielp ABN AMRO bij het opstarten van samenwerkingen met stakeholders om de woningvoorraad te verduurzamen. ABN AMRO financiert ruim 10% van het totaal aantal vierkante meters van de bebouwde omgeving, en heeft daardoor een unieke positie om bij te dragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. Een belangrijke stap in het verduurzaamingsproces van ABN AMRO was het verkennen van het waardenetwerk en de verbindingen te leggen tussen de verschillende stakeholders om zo tot concrete ideeën en werkbare concepten te komen.

Havensteder | Documentairereeks

Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk staat in 2008 aan de vooravond van een omvangrijke ingreep: woningcorporatie Havensteder wil in de wijk ruim 1300 woningen renoveren, restaureren of vervangen door nieuwbouw. De bestuurder van Havensteder vond dat dit proces transparant moest verlopen en ging in op het initiatief van Het Portaal om dit met BuroB op beeld vast te leggen. Op zo’n wijze dat bewoners, de corporatie, de gemeente en experts eerlijk en authentiek kennis konden nemen van elkaars wensen, dromen en weerstanden om de herstructurering te laten slagen. Dit leidde tot de unieke 38-delige filmserie Vreewijk: kroniek van een herstructurering.