Onze cases

NN Group | Community Investment report

Samen met Impact Institute maakten wij inzichtelijk hoe en waarom NN Group bijdraagt aan het welzijn van mensen in de communities waarin ze actief zijn. Met een combinatie van feiten, cijfers en impactverhalen vertellen zij over hun Community Investment-activiteiten en hun stakeholders. 

Met hun Community Investments van 2021 ging zo’n 0,4% van de bedrijfswinst van NN Group naar maatschappelijke projecten. Het is de ambitie om in 2022 1% van de winst te investeren. Bekijk hier het report!

FrieslandCampina | Dialoogplatform

Dialoogplatform The Milk Story bracht het verhaal over verduurzaming in de zuivelsector in beeld. In opdracht van FrieslandCampina gingen we het gesprek aan met boer, burger en andere stakeholders, en zochten samen naar inzichten voor een duurzame toekomst van zuivel. Het project werd in 2016 bekroond met een Digital Communication Award in de categorie Blog!

Tijdens vijf jaar lang The Milk Story leverden meer dan 270 externe auteurs hun bijdrage op het platform, zijn er meer dan 900 artikelen gepubliceerd en kende The Milk Story op Twitter en Facebook levendige gemeenschappen van fans en volgers. Per 13 april 2017 heeft Het Portaal de redactie overgedragen aan FrieslandCampina.

Nederland Voedselland | storytellingplatform

Nederland Voedselland is een storytellingplatform dat is opgericht om beleidsmakers, opiniemakers, influencers en stakeholders te laten zien wat er gebeurt in de voedselsector. Met de focus op de veranderaars en veranderingen in de voedselketen publiceert Nederland Voedselland verhalen: over herformulering, eiwittransitie en verduurzaming. Maar ook over een eerlijker prijs voor de boer, en duidelijker informatie voor de consument. Bekijk hier de website.

FVO | strategisch advies

Voor de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) analyseerden we welke thema’s en verwachtingen de toekomst van de glasgroentesector bepalen. We vertaalden dit naar een aansprekende positionering voor de sector en naar een strategie om stakeholders te bereiken en betrekken. Hiermee wil de FVO ervoor zorgen dat de Nederlandse telers ook in de toekomst onze paprika’s, courgettes, aubergines, komkommers en tomaten op duurzame wijze kunnen blijven produceren.

De Meeuw | Mvo-verslag

Begin 2021 publiceerde bouwbedrijf De Meeuw haar eerste mvo-jaarverslag! Met het verslag laat De Meeuw zien hoe duurzaam modulair bouwen is en welke acties er worden ondernomen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onder andere het gebruik en hergebruik van vaste bouwmodules, een efficiënt productieproces en aanzienlijk minder puinafval geeft De Meeuw het goede voorbeeld. Lees hier het mvo-verslag.

De Heus | Mvo-raamwerk

Het Portaal ontwikkelde in co-creatie met medewerkers van Royal De Heus een mvo-raamwerk om werkmaatschappijen wereldwijd te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaamheidstrategie. In de markten en regio’s waarin de diervoederproducent actief is, werkt de organisatie samen met lokale partners aan het verduurzamen van de keten. Dit raamwerk helpt de werkmaatschappijen bij het prioriteren van mvo-doelen op basis van hun eigen markt en de verwachtingen van lokale stakeholders.

De Heus | Duurzaamheidsmagazine

FEED., het duurzaamheidsmagazine van Royal De Heus, brengt in beeld hoe de organisatie wereldwijd werkt aan robuuste en duurzame voedselketens. Van het optimaliseren van visvoeder in Vietnam tot het vergroten van biodiversiteit in Andalusië en het gebruik van reststromen in Zuid-Afrika. In het magazine laat De Heus zien hoe zij, samen met boeren en ketenpartners, wereldwijd lokale impact creëert. Lees hier het duurzaamheidsmagazine.

ABN AMRO | Stakeholderdialoog

Het Portaal hielp ABN AMRO bij het opstarten van samenwerkingen met stakeholders om de woningvoorraad te verduurzamen. ABN AMRO financiert ruim 10% van het totaal aantal vierkante meters van de bebouwde omgeving, en heeft daardoor een unieke positie om bij te dragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. Een belangrijke stap in het verduurzaamingsproces van ABN AMRO, was het verkennen van het waardenetwerk en de verbindingen te leggen tussen de verschillende stakeholders om zo tot concrete ideeën en werkbare concepten te komen.

Van Beek Group | Mvo-jaarverslag

Het Portaal hielp familiebedrijf Van Beek Group bij de realisatie van de mvo-verslagen over 2018 en 2019. Met het verslag communiceert de leverancier van verse eieren en ei-producten over de eigen sociale, economische en ecologische impact aan de hand van GRI-richtlijnen. Aan de 2019-editie voegde Van Beek ook de fotoreportage ‘het verwaarden van reststromen’ toe om een gedeelte van het productieproces voor het eerst visueel inzichtelijk en duidelijk te maken. Lees hier het mvo-jaarverslag.

De Meeuw | Bedrijfsfilm

In de zomer van 2020 maakten we een bedrijfsfilm voor bouwbedrijf De Meeuw om de voordelen van hun circulaire en modulaire bouwmethode in beeld te brengen. De film geeft potentiële klanten een uniek inkijkje in het bedrijf, zowel achter de schermen als ervoor. Samen met de filmmakers van Buro Zip bezochten we de tekenaars op kantoor, volgden we de modules in de fabriek en ervaarden we de gebouwen als eindgebruiker. Bekijk hier de bedrijfsfilm.

PepsiCo | storybook

Met een vijftal verhalen van gepassioneerde stakeholders zetten wij voor PepsiCo hun duurzaamheidsvisie in de schijnwerpers. Van teler tot aan de fabriek, en uiteindelijk in het supermarktschap: achter de chips van Lay’s schuilt de bijzondere reis van de aardappel. Het storybook ‘Van pieper naar je favoriete chips’ vertelt niet alleen over de teelt en verwerking van aardappels, maar ook over het verminderen van de CO2-uitstoot en over de reductie van zout op de aardappelchips. Bekijk hier het storybook.