Een kleine selectie van ons werk

In 2017 is het platform Roadmap Next Economy gelanceerd om te laten zien hoe de regio werkt aan die nieuwe economie.

Met het oog op samenwerking, inspiratie en kennisdeling is in 2015 een on- en offline platform gelanceerd: DITenergie.

Aan het begin van The Milk Story stonden FrieslandCampina en de zuivelsector voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

In 2020 is Nederland een 'hotspot van de circulaire economie'. Althans, dat is de doelstelling van staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu.