Een kleine selectie van ons werk

Wat moet er gebeuren wil antibioticagebruik niet langer een issue zijn?

Er wordt aangestuurd op een toekomstbestendige Groep. Samen sterker, slimmer, beter luidt het devies bij de groep van visverwerkers.