Een kleine selectie van ons werk

Maatschappelijke uitdagingen vragen om een andere kijk op beleggen en verzekeren.

De Interne Melksalon is een kwaliteitsformat voor kennisoverdracht en verdiepende meningsvorming voor medewerkers van FrieslandCampina.

Nieuwe ideeën en belangrijke technologische innovaties geven vorm aan de maakindustrie van deze eeuw.

De chemiesector kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan stakeholders, die zich ook graag actief mengen in de thema’s die belangrijk zijn.