Een kleine selectie van ons werk

Nederland Voedselland stimuleert de dialoog over de belangrijke voedselthema’s.

Een constructieve dialoog voeren over de maatschappelijke impact van bedrijven is niet eenvoudig.

Samen met Veiligheid Voorop, de VNCI en de Regionale Veiligheidsnetwerken organiseerde Het Portaal vijf regioworkshops.

Om de communicatie van het beleid te versterken, en de impact van de Topsector Agri & Food zichtbaar te maken, heeft Het Portaal in 2017 een ni