Samen met Veiligheid Voorop, de VNCI en de Regionale Veiligheidsnetwerken organiseerde Het Portaal vijf regioworkshops. Stakeholders uit verschillende lagen van de keten gingen tijdens de workshops het gesprek aan over ketenveiligheid en verantwoordelijkheid om uitdagingen te identificeren en oplossingsrichtingen te bedenken. 

Lees meer over dit project

De concepten die uit de workshops zijn gekomen, zijn door visueel denkers uitgewerkt tot visuele praatplaat. Op basis van deze uitkomsten schreef Het Portaal een adviesrapport voor Veiligheid Voorop.

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen is in 2011 het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop opgericht en is een actieplan en position paper opgesteld. Kern van de position paper is om bedrijven te stimuleren om de veiligheid van hun ketenpartners te beoordelen en te versterken. 

(*BRZO-bedrijven: bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn)

Een van de concepten: de ontwikkeling van een burning platform.