Wat moet er gebeuren wil antibioticagebruik niet langer een issue zijn? Wanneer gebruiken we mest als waardevolle grondstof om de mineralenkringloop te sluiten? De VanDrie Group richt zich op de toekomst en begrijpt: de doelen die we willen halen in de toekomst vinden hun basis in het gesprek van nu.

Lees meer over dit project

Het MVO-beleid van de VanDrie Group is ingericht op het bereiken van de doelen die de vleessector wil behalen om hun license to operate te behouden. Het Portaal ondersteunde de VanDrie Group met advies, organisatie en uitvoer op drie vlakken.

Een MVO-beleid maak je niet alleen, hierbij zijn de stakeholders cruciaal. Tijdens de VanDrie Dialoog kwamen de stakeholders van de VanDrie Group bijeen. Wat vinden zij van het beleid dat wordt gevoerd? Tijdens de bijeenkomst werd besproken welk pad moet worden afgelegd voor een toekomst waarbij mest en antibiotica geen issue meer zijn en de productie van hybride producten een nieuwe markt heeft geopend.

Bij een goed MVO-beleid hoort een duurzaam businessmodel. Het Portaal ontwierp een nieuw businessmodel voor de VanDrie Group. De nieuwe variant voldoet aan de eisen van de nieuwe GRI-Standards, hierbij staan ecologische, economische en sociale impact centraal.

Jaarlijks publiceert de VanDrie Group haar MVO-verslag “De kracht van de keten”, hierin wordt specifiek ingegaan op de belangrijkste thema’s voor de stakeholders en de maatschappij. Wij hielpen hen en voerden de eindredactie over tekst en vormgeving.

De highlights van het MVO-verslag zijn opgenomen in een speciaal gemaakte leaflet.