De VanDrie Group maakt zich sterk om de gehele keten in de kalfsvleessector te verduurzamen. Daarbij voert ze een pro-actief MVO-beleid. De VanDrie Group wilde meer zicht krijgen op voor de organisatie en haar stakeholders belangrijke thema's, en vroeg daarom Het Portaal een materialiteitsmatrix op te stellen.

Lees meer over dit project

We deden onderzoek onder de stakeholders van de VanDrie Group, zoals medewerkers, toeleveranciers, kalverhouders, controle-instanties, NGO's en consumenten. Twee hoofdvragen stonden centraal: welke (maatschappelijke) thema’s zijn relevant voor de stakeholders en hoeveel impact kunnen deze thema’s hebben op de prestatie en/of reputatie van de organisatie.

Op basis van onze analyse stelden wij een materialiteitsmatrix op. De VanDrie Group heeft deze opgenomen in haar MVO-verslag.

Coverfoto: Vincent van der Pas