Nieuwe ideeën en belangrijke technologische innovaties geven vorm aan de maakindustrie van deze eeuw. Ontwerpen en produceren komen dichter bij elkaar. Hetzelfde geldt voor 'klein' en 'XXL'. Het Portaal bouwt een (online) structuur om juist de minder zichtbare ontwikkelingen in de regio Rijnmond te laten zien, en betrokken stakeholders te verbinden.

Lees meer over dit project

De regio Rotterdam innoveert. Directe aanleiding hiervoor zijn mondiale vraagstukken als toenemende grondstoffenschaarste, klimaatverandering en de snel groeiende wereldbevolking. Grootstedelijke gebieden zoals Rotterdam zullen zich nog meer tot economische centra gaan ontwikkelen. Dit geldt ook voor de productie van goederen en de eigen, energie- en voedselvoorziening.

Deze ontwikkeling van een nieuwe economie is mede mogelijk gemaakt door een innovatiegolf op het gebied van nanotechnologie, ICT, biotech en cognitieve wetenschappen. Deze transitie wordt ook wel aangeduid als de 'Derde Industriële Revolutie' of de 'Circulaire Revolutie'. Ze is net begonnen, en wij staan er niet machteloos tegenover.

Burgers, bedrijven, overheden en überhaupt alle stakeholders bepalen gezamenlijk hoe we met vernieuwing omgaan, en hoe we juist ervan profiteren. Voor de regio Rotterdam biedt deze 'revolutie' enorme kansen, ook en met name op het gebied van werk. 

De kleinschaligheid van initiatieven, hoge productiviteit en nieuwe vormen van waardecreatie, samenwerking en zelforganisatie bieden ongekende perspectieven. Voor iedereen.