De deelnemers maakten kennis met andere grote en kleine ondernemers, denkers en doeners in de voedselbranche. Tijdens de zogenoemde Floor Dates, kregen deelnemers de mogelijkheid kennis te maken met andere bedrijven op het gebied van Cleantech, Life Sciences & Health en Port, die een cross-over maken met food.

Lees meer over dit project

Rotterdam innoveert. De stad en omstreken zetten in op een ‘smart digital en energy delta’, waarbij big data, robotica en schone energiebronnen centraal staan. De stad werkt toe naar een inclusieve samenleving en maakt de weg vrij voor entrepreneurs om een vooruitstrevend ondernemersklimaat te creëren. Voedsel is een van de economische speerpunten voor de stad en haar omliggende gebieden. Dit biedt kansen voor de stad Rotterdam, maar zeker ook voor betrokken ondernemers. Om die kansen beter te gaan benutten, verkent Rotterdam Food Cluster onder andere de mogelijkheden voor een startup-programma voor foodondernemers. Het event ‘Rotterdam zoekt Food Startups’ is daar onderdeel van.

Het Portaal was verantwoordelijk voor programmering, sprekers, communicatie over het event, werving en logistieke uitvoer.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamfoodcluster.com

Rotterdam Food Cluster event 'Rotterdam zoekt food startups'

Rotterdam zoekt Food Startups!