Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld. De provincie wil met Drenthe In Transitie (DIT)-Energie organisaties bijeenbrengen om samen te werken, informatie te delen en nieuwe initiatieven te initiëren. Het doel van dit project is een gezamenlijke verbetering en afstemming in de transitie naar een duurzamere energiebalans in de provincie Drenthe. 

Lees meer over dit project

Windenergie, zonne-energie, biogasvergisters en geothermie zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen die in Drenthe aanwezig zijn. De duurzame energiesector kent veel kleine en grotere succesverhalen maar de kansen liggen in het stroomlijnen en samenwerken van processen waar alle initiatieven bij worden betrokken.

Het Portaal deed onder vijfentwintig toonaangevende stakeholders uit de provincie onderzoek naar de sector. Duidelijk werd dat alle betrokkenen graag intensief met de energietransitie aan de slag gaan en hier een belangrijke coördinerende rol zien voor de provincie. Een ketenaanpak staat voor alle stakeholders duidelijk voorop.

Welkom bij Drenthe In Transitie!

De provincie en Het Portaal ontwikkelen een on- en offline platform waar particulieren, organisaties en overheden elkaar op diverse niveaus kunnen vinden met het oog op samenwerking, inspiratie en kennisdeling. 

Lees meer op www.ditenergie.nl en volg ons op Twitter @DITenergie.