Nederland Voedselland stimuleert de dialoog over de belangrijke voedselthema’s. De redactie publiceert hiervoor op de website vraagstukken, die vanuit (minimaal) drie perspectieven worden belicht. Hierdoor kan de lezer zelf een genuanceerde mening vormen. Daarnaast publiceert de redactie – om context te geven aan het thema – kennisartikelen en verhalen van stakeholders. De dialoog wordt aangejaagd via social media.

Lees meer over dit project

Nederland Voedselland is in 2016 gestart als initiatief van de FNLI. Uit de Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie, een consumentenonderzoek dat Motivaction voor deze brancheverenging uitvoerde, bleek dat Nederlanders steeds meer vragen hebben over de herkomst en productie van de levensmiddelen die zij iedere dag in de supermarkt kopen. Ook uit het rapport van Roland Berger en FNLI ‘Spreek Smakelijk’ bleek dat het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie nog niet vanzelfsprekend is. Om die reden voerde Het Portaal tot 2018 in opdracht van de FNLI de redactie over Nederland Voedselland en faciliteerde voor de levensmiddelenindustrie een 'open gesprek over voedsel'.

Vanaf 2019 bouwt Het Portaal het platform zelfstandig verder uit, waarbij de FNLI naast andere bedrijven en organisaties optreedt als partner. We oriënteren ons daarbij op de hele voedselketen.

Met het platform willen we het mogelijk maken dat consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellen en overheid met elkaar in gesprek gaan over de waarde van en maatschappelijke uitdagingen rondom voedsel. 

Bezoek Nederland Voedselland en blijf makkelijk op de hoogte via Facebook en Twitter.