Pestgedrag op school is van alle tijden en door de jaren heen - ook door de komst van social media – een hardnekkig probleem gebleken. Na pestincidenten die breed werden uitgemeten in de media vonden de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Kinderombudsman de tijd rijp om een nieuw plan van aanpak (PvA) tegen pesten in het onderwijs te ontwikkelen.

Lees meer over dit project

Het Portaal heeft twee bijeenkomsten georganiseerd die stakeholders de mogelijkheid bood om mee te denken over de aanpak tegen pesten in het onderwijs. In het plan wordt scherp gekeken naar onder andere de rol van de leerling, de ouders, de leraar, de school en het bevoegd gezag. Na presentatie van het PvA vloeiden hier vier regionale bijeenkomsten voor schoolleiding, leerkrachten, ouders en leerlingen uit.

De eerste bijeenkomst vond plaats met experts in pesten. De tweede bijeenkomst bracht andere belanghebbenden samen. Doel van beide sessies:

  • Informeren over het plan van aanpak tegen pesten.
  • Feedback en reactie op het PvA.
  • Draagvlak creëren voor de uitvoer het PvA.

De uitkomsten van beide bijeenkomsten zijn meegenomen in de definitieve totstandkoming van het plan. Het PvA tegen pesten in het onderwijs werd op 25 maart 2013 gepresenteerd. In het plan werden drie verschillende (beleids)maatregelen tegen pesten geformuleerd: bewustwording en normstelling, toerusting en formeel kader.

In het verlengde van de eerste maatregel ‘bewustwording en normstelling’, ontwikkelde Het Portaal na de presentatie van het plan, vier regionale evenementen in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Breda. Bijeenkomsten die – zonder te zwaar op de hand te zijn – een call to action bevatte.