Nederland produceert met de Hoge Flux Reactor in Petten veel nucleaire isotopen voor medische toepassingen. De reactor bereikt nu het einde van zijn economische levensduur en diverse partijen willen daarom graag een nieuwe reactor bouwen – genaamd PALLAS. Het project is echter niet onomstreden. Er is veel behoefte om te weten wat er tussen de mooie duinen van Petten staat te gebeuren. 

Lees meer over dit project

Een van de eerste stappen die de nieuwe reactor moet nemen, is het verkrijgen van de juiste vergunningen. Er worden zware eisen gesteld aan dit nieuwbouwproject. De programmadirectie nucleaire installatie en veiligheid (PD NIV) van het ministerie van EZ onderzoekt en toetst de aanvraag. Sinds 2010 begeleidt  Het Portaal deze hoog gespecialiseerde groep actief in hun omgang met de lokale stakeholders.  

In een eerste fase brachten wij in kaart wat de burgers, politieke partijen en belangengroepen rondom het vergunningstraject beweegt. Dit deden we zowel in Borssele als Petten omdat er toen nog niet officieel was besloten waar PALLAS het beste kon worden gebouwd. Middels talrijke diepte-interviews, mediaonderzoek en een groot aantal persoonlijke enquêtes op straat, was het mogelijk om een goed beeld te schetsen van de verwachtingen van de lokale stakeholders ten opzichte van PALLAS. Gebaseerd op deze inzichten ontwikkelden wij een voorlichtingsstrategie, en voerden deze in 2011 ook uit.

De Nederlandse Overheid en de Provincie Noord-Holland besloten €80 miljoen aan financiering beschikbaar te stellen voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningsprocedure. De keuze voor de bouwlocatie van Pallas viel hierdoor op Petten.

Na een langere pauze – en nadat diverse wettelijke vraagstukken waren opgehelderd – is het project in maart 2014 weer opgestart. Er is een nieuwe projectgroep geformeerd die de vergunning voor de bouw van de reactor wil aanvragen. De PD NIV heeft ook niet stilgezeten. Onafhankelijk van de ontwikkelingen rondom PALLAS is de allerlaatste en meest complete versie van veiligheidseisen uitgewerkt. Deze zullen worden toegepast op de aanvraag voor PALLAS.

Het Portaal heeft diverse interactieve media ontwikkeld, om de principes achter deze belangrijke regels ook voor een breed publiek begrijpelijk te maken. Bovendien staan er vooral in de regio Petten diverse acties gepland waarmee de lokale stakeholders betrokken worden bij de planning van het verwachte toets van de vergunningsaanvraag.