Voor steeds meer bedrijven vormt het leggen van maatschappelijke verbinding een belangrijke voorwaarde voor het verdienmodel. Dat geldt zeker voor de intensieve veehouderij. Vanuit de Topsector Agri & Food wordt daarom gezocht naar inspirerende praktijkvoorbeelden en hedendaagse concepten die op creatieve, maar vooral geloofwaardige wijze het maatschappelijk contact kunnen leggen en verdiepen. Hiervoor is het project ‘De Kunst van Verbinden’ gestart.

Lees meer over dit project

Joop en Koos.jpg

Joop en Koos in de stad

Op basis van binnen het bureau aanwezige kennis, internetsearch en interviews maakte Het Portaal een inventarisatie van bekende en minder bekende initiatieven van verbinden. Selectiecriteria waren onder meer de toepasbaarheid voor de agrofoodsector, vernieuwing, impact, spreiding en commerciële kansen. Uit een lijst van vijfentwintig casussen werden er vijf op basis van gesprekken met de initiatiefnemers en onderzoek nader geanalyseerd.