Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is al bijna honderd jaar oud en staat aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Stapje voor stapje komen woningcorporatie, gemeente en wijkbewoners tot een gezamenlijk plan voor verbetering en vernieuwing van de wijk.

Het Portaal en BuroB volgen dit proces met de camera voor en achter de schermen, houden interviews met de betrokken partijen en dragen ervaringen en leringen vanuit vergelijkbare projecten aan. Elke twee á drie maanden wordt een korte film gemaakt waarin steeds een mijlpaal, kwestie of thema centraal staat.

Lees meer over dit project

Eind 2007 kondigden de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de sloop aan van 1300 woningen in het Rotterdamse Vreewijk. Dit besluit stuitte op veel verzet, negativiteit en wantouwen bij de bewoners van het bijzondere tuindorp. Het Portaal en BuroB stelden Havensteder voor om het proces van plan- en besluitvorming door middel van film te ondersteunen om daarmee de transparantie in het proces en de dialoog tussen partijen te versterken. 

Zo maken we iedere twee á drie maanden een korte film over het proces rond de vernieuwing van de wijk. We laten zien hoe de betrokken partijen samenwerken aan een nieuwe toekomst voor Vreewijk, welke hindernissen zij moeten nemen en welke resultaten er worden geboekt. In iedere film staat er een mijlpaal, thema of nieuwe kwestie centraal. 

Corporatie Havensteder is in 2015 begonnen met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden in de wijk.

Bekijk hieronder de laatst verschenen film: 

De prijs van succes (2015)

Dit voorjaar startte corporatie Havensteder met een ingrijpende renovatie van twee straten in tuindorp Vreewijk, als pilot. Inmiddels worden de eerste woningen opgeleverd aan terugkerende en nieuwe huurders. Bij vriend en vijand is enthousiasme voor de uitstraling van de woningen; sommigen spreken zelfs van monumentaal eerherstel van het tuindorp. Echter, de financiële armslag van Havensteder staat een dergelijke kwaliteitsrenovatie voor de rest van de wijk niet langer toe. Wat nu?

Waarschuwingen, realisme en gelatenheid vanuit het grootste tuindorp van Nederland. "Waarom zouden wij alleen moeten opdraaien voor de meerkosten van renovatie van een monumentendorp?"

Bekijk hier meer korte films.