Aan het begin van The Milk Story stonden FrieslandCampina en de zuivelsector voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Schaarste aan grondstoffen, ouder wordende boeren en de verduurzaming van de keten zijn belangrijke thema’s die ook in het maatschappelijke debat veel aandacht krijgen. Ook vinden er levendige discussies plaats over de rol van zuivel in onze maatschappij.

Lees meer over dit project

The Milk Story functioneerde als on- en offline platform waar de uitdagingen en inspanningen van de sector, zichtbaar en bespreekbaar werden gemaakt voor een breed publiek. We zochten de dialoog en verbinding met melkveehouders, consumenten, beleidsbepalers, opiniemakers en andere betrokkenen over de belangrijke maatschappelijke thema’s. Met als doel om nieuwe inzichten en ideeën te verkrijgen, en om samenwerking te stimuleren voor de verduurzaming van de sector. 

Na vijf jaar The Milk Story hebben meer dan 270 externe auteurs hun bijdrage geleverd, zijn er meer dan 900 artikelen gepubliceerd en kende The Milk Story op Twitter en Facebook levendige communities van actieve fans en volgers. Per 13 april 2017 heeft Het Portaal de redactie overgedragen aan FrieslandCampina.