De Interne Melksalon is een kwaliteitsformat voor kennisoverdracht en verdiepende meningsvorming voor medewerkers van FrieslandCampina. Met de input van externe experts worden inzichten en ideeën gepresenteerd die medewerkers kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk. De bijeenkomst heeft daarnaast als doel om de rol van FrieslandCampina Institute binnen FrieslandCampina te onderstrepen en haar relatie met de medewerkers te versterken.

Lees meer over dit project

Thema’s als ‘sustainable diets’ en ‘voedingstrends’ zijn onderwerp van gesprek. Altijd met experts en vaak ondersteund door beeld om zo ook ‘de buitenwereld naar binnen te halen’. Ongeveer  twee keer per jaar werken we in samenwerking met het FrieslandCampina Institute een aantrekkelijk ‘pressure cooker’ lunch-programma van ongeveer anderhalf uur uit. Op deze manier worden medewerkers zonder al te grote tijdsinspanning gestimuleerd na te denken over wat er speelt in de maatschappij en binnen hun vakgebied. Binnen dit concept wordt meermaals samengewerkt met Sietske Klooster van De MelkSalon.