Nederland Voedselland wil zoveel mogelijk proactief de dialoog starten over belangrijke voedselthema’s. De redactie publiceert hiervoor op de website vraagstukken uit de levensmiddelenindustrie, die vanuit (minimaal) drie perspectieven worden belicht. Hierdoor kan de lezer zelf een genuanceerde mening vormen. Daarnaast publiceert de redactie – om context te geven aan het thema – kennisartikelen en verhalen van stakeholders. De dialoog wordt aangejaagd via Twitter en Facebook.

Lees meer over dit project

Uit de Waarderingsmeter Levensmiddelenindustrie, een consumentenonderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van de FNLI, blijkt dat Nederlanders steeds meer vragen hebben over de herkomst en productie van de levensmiddelen die zij iedere dag in de supermarkt kopen. Ook uit het rapport van Roland Berger en FNLI ‘Spreek Smakelijk’ blijkt dat het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie nog niet vanzelfsprekend is.

De industrie luistert naar de roep vanuit de maatschappij om meer openheid en transparantie rondom voedselproductie te creëren. De sector wil om die reden een ‘open gesprek over voedsel’ starten met de samenleving. Eén van de manieren waarop de levensmiddelenindustrie dit open gesprek zal voeren, is op het onafhankelijke, digitale platform “Nederland Voedselland”. Met het platform willen we het mogelijk maken dat consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar in gesprek gaan over de waarde van en maatschappelijke uitdagingen rondom voedsel. Dit in aanvulling op alle activiteiten die individuele levensmiddelenbedrijven en maatschappelijke partners reeds hebben ondernomen.

Bezoek Nederland Voedselland en blijf makkelijk op de hoogte via Facebook en Twitter.