Als een kind (langdurig) ziek is, is het belangrijk dat het mee kan blijven doen aan het lesprogramma van school. Het is tenslotte een belangrijk onderdeel van zijn of haar leven. Het ondersteunen en adviseren van leerlingen, hun ouders en scholen, maar ook het geven van onderwijs aan huis is een belangrijke taak van het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs. We mochten voor hen een aantal communicatiemiddelen ontwikkelen.

Lees meer over dit project

We zijn gestart met het optimaliseren van de beschikbare informatie over het Expertisecentrum. Onderdeel daarvan was het uitwerken van een merkpaspoort en survey onder medewerkers. Om tot een optimale communicatiemix te komen hebben we gekeken naar welke informatie we beschikbaar stellen voor de diverse stakeholders en waar het Expertisecentrum behoefte aan had. De ‘purpose’ van het Expertisecentrum, leent zich uitstekend voor storytelling. Dat is dan ook wat we hebben gedaan. De piramide voor stakeholderbetrokkenheid was onze leidraad.

Communicatiemiddelen:

• Het ophalen van verhalen bij leerlingen, ouders, scholen en (para)medici, ondersteund door fotomateriaal
• Het maken van drie films over door Expertisecentrum Ziek en Onderwijs behandelde cases
• Het ontwikkelen van een nieuwe website met ruimte voor verhalen en film [www.ziekenonderwijs.nl]
• Het maken van een modulaire PowerPointpresentatie voor het team om bij (potentiële) klanten te kunnen presenteren
• Het maken van een nieuwsbriefformat
• Advies over gebruik van deze content voor onder andere LinkedIn