Maatschappelijke uitdagingen vragen om een andere kijk op beleggen en verzekeren. Hoe kan Delta Lloyd als belegger bijdragen aan een betere wereld en meerwaarde creëren op het gebied van klimaat? En welke bijdrage kan Delta Lloyd als verzekeraar leveren aan de transitie naar duurzame energie?

Lees meer over dit project

Deze en andere vragen stonden centraal tijdens drie Najaarsdialogen, die Het Portaal voor Delta Lloyd organiseerde. De focus van de bijeenkomsten lag op het informeren en inspireren van de medewerkers over de gekozen strategie. Gezamenlijk werd nagedacht over de mogelijke ‘next steps’. Experts van binnen én buiten de organisatie schetsten hierbij het toekomstbeeld dat zij voor ogen hebben. Een visueel notulist was bij iedere bijeenkomst aanwezig om de inzichten te verbeelden.