De Heus – mvo-raamwerk

De Heus is als diervoederproducent wereldwijd actief. Door het maken en verkopen van hoogwaardige diervoeding, houdt dit bedrijf dieren in binnen- en buitenland gezond en optimaliseert ze hun prestaties. In de markten en regio’s waar De Heus actief is, werkt de organisatie samen met lokale partners aan het verduurzamen van de keten.

Om verduurzaming in de keten te bereiken, was een strategie nodig die rekening houdt met het internationale karakter van De Heus. Het Portaal ontwikkelde hiervoor een mvo-raamwerk in co-creatie met medewerkers van De Heus. Dit raamwerk helpt de werkmaatschappijen op verschillende locaties bij het prioriteren van mvo-doelen op basis van hun eigen markt en de verwachtingen van lokale stakeholders. Om dit raamwerk succesvol te kunnen opstellen, deden we uitvoerig onderzoek naar de sector, schetsten we een toekomstbeeld en hielden we werksessies met interne stakeholders.