De Heus

MVO-raamwerk 

De Heus is als diervoeder wereldwijd actief. Door het produceren en verhandelen van hoogwaardige diervoeding, houden zij dieren in binnen- en buitenland gezond en optimaliseren ze hun prestaties. In de markten en regio’s waar De Heus actief is, werkt de organisatie samen met lokale partners aan het verduurzamen van de keten.

Om verduurzaming in de keten te bereiken, was een strategie nodig die rekening houdt met het internationale karakter van De Heus. Het Portaal ontwikkelde hiervoor een MVO-raamwerk in co-creatie met medewerkers van De Heus. Dit raamwerk stelt de werkmaatschappijen op verschillende locaties in staat om prioriteiten te stellen op basis van hun eigen markt en de verwachtingen van lokale stakeholders. Om dit raamwerk succesvol op te stellen deden we uitvoerig onderzoek naar de sector, schetsten we een toekomstbeeld en hielden we werksessies met interne stakeholders.