Vlees haalt vaak het nieuws in het geval van incidenten, of als personen of partijen kritiek uiten op vlees en de productie daarvan. Vertrouwen en draagvlak zijn essentieel voor de sector. 

Lees meer over dit project

De Nederlandse vleessector is een van de grootste industrieën van Nederland en een belangrijke speler op de internationale markt. Vlees is daarnaast een belangrijk onderdeel van het voedingspatroon van veel consumenten. De COV heeft samen met adviesbureau Roland Berger het rapport ‘2025 De Nederlandse vleessector in balans’ opgesteld, waarin ze een toekomstvisie voor 2025 schetst. In samenwerking met ketenpartners wil de branche werken aan ontwikkelingen die zijn onderverdeeld in zes thema’s: integriteit & transparantie, kwaliteit, internationale marktpositie, duurzaamheid, dierenwelzijn & -gezondheid en kennis & innovatie.

Het Portaal organiseerde twee bijeenkomsten om deze toekomstvisie intern én extern te presenteren en te bespreken. Aan de hand van verschillende cases, zowel uit ons portfolio als daarbuiten, presenteerde Rien Bongers aan COV-leden zijn visie op transparant communiceren. Leon Mol van AholdDelhaize, Jorrit Kiewik van Youth Food Movement en Kees de Gooijer van TKI AgriFood inspireerden de ketenpartners met hun reflectie op de uitdaging die de COV zichzelf heeft gesteld.

COV presentatie.jpg

Middagvoorzitter Ferry Mingelen in gesprek met keynote speaker Henny Swinkels, tijdens de rapportpresentatie in Den Haag

COV film NL