BAM Woningbouw heeft de wens om de discussie over ketensamenwerking in Nederland aan te jagen. Met als belangrijkste doel om zichzelf meer op het netvlies te plaatsen van de opdrachtgevers, zoals corporaties en gemeenten.

Lees meer over dit project

In de Nederlandse bouwsector gaat naar schatting jaarlijks tot 20% van de omzet verloren doordat samenwerking tussen de partijen in de bouwketen onvoldoende plaatsvindt vanuit een gezamenlijk belang: partijen zijn met name bezig hun eigen (winst)doelstellingen na te streven. De eindgebruiker betaalt de rekening.

Bij ketensamenwerking wordt door de verschillende partijen in de keten projectongebonden samengewerkt. Doordat partijen vanaf de ontwerpfase samen meerdere projecten aanpakken, leren ze van eerder gemaakte fouten en raken ze op elkaar ingespeeld. Ketensamenwerking is potentievol, maar komt in Nederland nog maar mondjesmaat van de grond. Klaarblijkelijk willen, kunnen en/of durven de betrokken partijen - de opdrachtgevers voorop - niet afstappen van de huidige praktijk van het aanbesteden op de laagste prijs.

In opdracht van BAM Woningbouw maakte Het Portaal een documentairefilm over de praktijk van ketensamenwerking in de bouw. 

Tevens maakten we een kort videojournaal van het mini-symposium dat BAM Woningbouw Weert op 19 april 2012 over dit onderwerp organiseerde. De film en het videojournaal zijn hier te bekijken.

Ketensamenwerking in de bouw

Samenstelling en regie: Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn.