Header

Welke uitdagingen heeft de chemische sector op het gebied van ketenverantwoordelijkheid? BRZO-bedrijven en hun partners in de horizontale en verticale keten gingen hierover met elkaar in gesprek.