Header

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft afgelopen jaren gewerkt aan een Roadmap Next Economy. De daaronder vallende 23 gemeenten willen de transitie maken naar een ‘nieuwe economie’ om daarmee als regio toekomstbestendig te zijn. Om het brede scala aan relevante stakeholders te verbinden, inspireren en activeren, bouwde Het Portaal aan een Roadmap Next Economy-community.