Header

Het ministerie van EZ toetst de aanvraag voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten. Het Portaal adviseert de programmadirectie van dit belangwekkende project over hun omgang met lokale belanghebbenden.