Header

Havensteder - Red Apple

Woningcorporaties hebben de afgelopen periode onder grote druk gestaan. Er wordt door de samenleving verwacht dat corporaties verantwoording afleggen aan huurders en andere stakeholders en dat er een open dialoog wordt gevoerd over een toekomstbestendige sector. Havensteder heeft aan Het Portaal gevraagd om te ondersteunen bij proactieve communicatie over de uitdagingen en inspanningen van de organisatie.