Header

Het ministerie van OCW wil hun stakeholders actief laten meedenken over een plan van aanpak tegen pesten. Het ministerie verzocht Het Portaal daarom om twee expertmeetings en aansluitend vier regionale inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren en te programmeren. Schoolleiding, leerkrachten, scholieren en ouders speelden hierin een sleutelrol.