Header

De Nederlandse chemische industrie wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van mondiale uitdagingen zoals gezond oud worden, duurzame energievoorziening, voedselzekerheid, slim & groen transport en klimaatverandering. Graag willen zij met hun stakeholders om tafel om hun duurzaamheidsstrategie af te stemmen, te herijken en verrijken. Aan het Portaal werd gevraagd deze stakeholderdialoog vorm te geven.