Header

Het Portaal ontwikkelde en onderhield voor FrieslandCampina The Milk Story, een platform waarop vijf jaar vanuit een multistakeholderfilosofie onafhankelijk het verhaal van de zuivelsector werd verteld en dialoog over een toekomstbestendige en duurzame sector mogelijk was.