Tussen land en zee: een tocht langs de kust van Nederland

Op  29 juni ben ik gestart met mijn wandeltocht langs onze mooie kust. Van Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen naar Bad Nieuweschans in Groningen; in een nog nader te bepalen aantal etappes, want het betreft maar liefst 725 kilometer. Deze tocht onderneem ik met reden.

Lees verder

De Nederlandse kuststrook, grensgebied tussen land en water. Een gebied waarin we wonen, werken en recreëren. Waar natuur, ruimte en rust op gespannen voet staan met bebouwing, bedrijvigheid en drukte. Maar bovenal een gebied dat ons moet beschermen tegen de dreiging van de zee.

Met klimaatverandering en zeespiegelstijging als nieuwe werkelijkheid wordt die dreiging alleen maar groter. De versterking en bescherming van onze kust vraagt om continue aandacht; om ingrepen die soms beperkingen opleggen aan andere functies, maar daarvoor soms ook nieuwe kansen bieden.

Ik ga zelf poolshoogte nemen in ons kustgebied. Op m'n gemak, wandelend, onderzoekend, vragend. Zelf de schoonheid ervaren, de teloorgang, de verandering. Zien hoe ons hele kustgebied, van Cadzand tot Bad Nieuweschans, er anno 2018 bij ligt. En soms ook uitzoeken wat partijen tot een bepaalde ontwikkeling of ingreep heeft gebracht en hoe zij hun omgeving daarbij hebben betrokken.  

Tijdens mijn tocht doe ik verslag van mijn indrukken. Van wat me opvalt, stoort, verwondert of blij maakt. Door middel van interviews, foto’s en filmpjes ga ik op onderzoek in deze kwetsbare strook land, die van alle kanten onder druk staat en steeds verandert. Wekelijks maak ik een post op LinkedIn en op de Facebookpagina van Het Portaal. Als je ideeën hebt over bezienswaardigheden, onderwerpen of interviewkandidaten, dan hoor ik dat graag!