Sedex 2018: van ‘compliance’ naar ‘collaborative improvement’

Wat heeft compliance ons gebracht op het vlak van verantwoorde sourcing? En wat is de stap na compliance? Deze vragen stonden centraal tijdens de Sedex-conferentie van afgelopen week. Een groot aantal Sedex-leden had zich hiervoor verzameld in Londen, waaronder bedrijven als Philips, Walmart en P&G, en natuurlijk was Het Portaal als vreemde eend in de bijt er ook bij. We delen in deze blog graag wat we daar hebben geleerd.

Lees verder

We hebben levens gered
De focus van bedrijven op compliance heeft levens gered, zo stelt de CEO van Sedex Jonathan Ivelaw-Chapman in zijn opening. En dat is iets om trots op te zijn, aldus Jonathan. We weten inmiddels wat de impact is van bedrijven op bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu, omdat bedrijven verplicht zijn hierover te rapporteren. De grenzen van compliance zijn nu echter wel bereikt, want door de bril van compliance naar de problemen kijken, kan een te rooskleurig beeld geven van de situatie. Voor het oplossen van de problemen heb je toch een andere aanpak nodig. Het gezegde dat Avedis Seferian (WRAP) aanhaalt, slaat de spijker op zijn kop: “Weighing the pig doesn’t make it fatter”. Oftewel, meten of je verantwoordelijk inkoopt, wil nog niet zeggen dat je ook steeds verantwoordelijker gaat inkopen.

Compliance is slechts een goede basis
Door de focus op compliance zijn bedrijven en professionals beter geïnformeerd en bereid tot concrete actie. Het geeft bedrijven de kans om ‘root causes’ aan te pakken. Bovendien is het een mooie gelegenheid om medewerkers een actieve rol te geven bij verduurzaming van de keten. Zonder een goede basis is het onmogelijk om effectieve maatregelen te ontwikkelen. Je hebt als organisatie audits nodig als diagnostische tool, maar verwacht niet dat deze audits het probleem gaan oplossen.

Slecht nieuws voor compliance
Compliance werkt slecht als het gaat om detecteren, adresseren en voorkomen van issues, zo stelt Dr. Genevieve LeBaron (University of Sheffield). Het stimuleert de pass/fail mentaliteit, waardoor ketenpartners druk ervaren niet eerlijk te zijn tijdens de audits en problemen willen verbergen. De inzet van externe auditors voorkomt dat bedrijven, medewerkers en ketenpartners echt ‘ownership’ nemen voor de issues. Dit heeft als gevolg dat er geen structurele, maar tijdelijke verbeteringen worden doorgevoerd om beter te scoren tijdens de audit. Lost compliance de problemen van bedrijven op? Nee! Er zijn nog steeds grote issues in verantwoorde sourcing, het vertrouwen van de burger en consument is op een dieptepunt, en ook het in gedrag van de consument verandert weinig.

Educatie, samenwerking en communicatie
Compliance is dus een goede eerste stap, want zonder meten ook geen weten. Maar voor structurele verbetering – er wordt vooral gesproken over een systeemverandering – is compliance niet genoeg. De deelnemers zijn het erover eens dat educatie van ketenpartners en medewerkers een belangrijke basis is. Daarnaast is het van belang om echt samen met ketenpartners, stakeholders en medewerkers de problemen op te lossen en kansen te benutten. Vervolgens moet er op een aansprekende en geloofwaardige manier worden gecommuniceerd naar de burger en consument. Het gaat hier dus niet om productpromotie, maar om bewustwording en gedragsverandering. De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties vormen hiervoor een mooi richtpunt. Wij, Het Portaal, kunnen organisaties ondersteunen bij SDG 17 ‘Partnerships voor goals’. Alleen door samenwerking vanuit gedeelde waarden kunnen de SDGs worden gerealiseerd en kunnen bedrijven het vertrouwen terugwinnen bij consument en burger.

Afbeelding: https://www.sedexglobal.com/sedex-conference-2018/