MVO-verslaglegging betekent vooruitkijken

Jaarverslaglegging, het woord is eigenlijk verschrikkelijk ouderwets. Successen van het verleden zijn leuk, maar voor de toekomst heb je er eerlijk gezegd veel minder aan. Wat zeggen de jaarcijfers over de weerbaarheid, het innovatieve vermogen en de toegevoegde waarde van de organisatie in nabije toekomst? Is het niet logisch dat gezien de leidende mondiale transities, stakeholders - waaronder shareholders - juist daar steeds meer belang aan hechten? 

Lees verder

Integrated reporting is nu hygiënefactor

Al sinds 1 januari 2017 gelden de Corporate Governance Code en de EU Richtlijn wat betreft niet-financiële informatie. Daarin is opgenomen dat beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars in hun bestuursverslag aandacht moeten besteden aan milieu, personeel, mensenrechten en corruptiebestrijding. Ten aanzien van gisteren, maar – even zo belangrijk – ook ten aanzien van morgen.

Argumenten hiervoor zijn dat enerzijds transparantie leidt tot betere prestaties, zowel op financieel gebied als op bovenstaand genoemde niet-financiële gebieden, en anderzijds zorgt het ervoor dat investeerders beter zicht hebben op waar zij in beleggen (bron: Europese Commissie). Een verplichting die per 1 januari 2018 is uitgebreid tot alle bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Een verplichting die helaas hard nodig is, want uit cijfers blijkt dat slechts 10% van de grootste Europese bedrijven op eigen initiatief transparant communiceert over haar impact op maatschappelijk-sociaal vlak.  

Vooruitkijken moet je willen!

Als CEO wil je toch ook weten of je bedrijf volgend jaar nog winstgevend is en, in mijn optiek nog essentiëler, of deze nog maatschappelijk relevant is? Als je kijkt naar de snelheid waarmee de samenleving zich ontwikkelt, kun je dan stellen dat je klaar bent voor de toekomst? Leer van het verleden en gebruik die kennis om het in de toekomst anders (beter) te doen. 

Ook al ben je nog niet waar je wilt zijn, het is goed om te laten zien dat je een visie hebt over waar je naartoe wilt. Leg uit wat er binnen jouw beïnvloedingssfeer ligt en welke stappen je daar gaat zetten. Leg ook uit wat daarbuiten ligt en wat je daarin probeert te bereiken. Wees eerlijk over wat je nog niet hebt gedaan, zodat een ander je daar later niet nog op kan afrekenen.

Als organisatie ben je onderdeel van de samenleving. Je zult de toekomst mee moeten vormgeven om aan de bal te blijven. Verantwoording afleggen over wat je gedaan hebt is één ding, kunnen uitleggen wat de stip op de horizon is, is veel belangrijker. Wanneer je verder durft te kijken, dan laat je niet alleen zien dat je je bewust bent van de financiële, sociale, en maatschappelijke uitdagingen waar je bedrijf voor staat, maar weet je voor jezelf ook of het bedrijf er in de toekomst nog toedoet.