Kansen voor circulaire gebiedsontwikkeling tijdens ACCEZ-café

“De verscheidenheid is zo gigantisch en de ideeënrijkdom enorm”, vatte dagvoorzitter Henk van Latesteijn het eerste netwerk- en inspiratiecafé van ACCEZ over circulaire gebiedsontwikkeling samen. Studenten, wetenschappers, ambtenaren en ondernemers kwamen er bij elkaar om samen na te denken over hoe we de circulaire gebiedsontwikkeling in Zuid-Holland kunnen stimuleren. We organiseerden de bijeenkomst voor ACCEZ tijdens de Week van de Circulaire Economie op 17 januari 2019 in Rotterdam.

Lees verder

Als meerjarig kennisprogramma van de provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten heeft ACCEZ tot doel de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Het programma koppelt innovatieve ondernemers die werk willen maken van de circulaire economie aan praktijkgerichte wetenschappers en beleidsmakers. Wat ACCEZ anders maakt dan andere kennisprogramma’s? “Wij zoeken naar onderzoekers en beleidsambtenaren die het leuk vinden in de klei te staan en samen met ondernemers aan de slag te gaan”, legt Judith Schueler, directeur ACCEZ, uit. “Het was even zoeken, maar wij hebben ze gevonden!”

Groene Hart Circulair
Dat de transitie naar een circulaire economie in Zuid-Holland vele mogelijkheden en uitdagingen biedt, laten de sprekers in het eerste gedeelte van de dag zien met hun prangende vragen. De aftrap is voor Koos Biesmeijer, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal van Universiteit Leiden. Hij werkt aan een circulair Groene Hart, een transitie die op meerdere vlakken – denk aan landschap, stofstromen en business – zijn uitdagingen kent. Zijn prangende vraag: Zijn natuurlijk kapitaal en circulaire economie onlosmakelijk met elkaar verbonden? Het advies uit de zaal om de circulariteit te bevorderen heeft vooral betrekking op onderscheidenheid en samenwerking. “Kijk eens naar permacultuur en voedselbossen”, en “betrek jonge boeren in het proces, zij zijn bezig met innovaties.”

Inzicht in reststromen Spaanse Polder
Floris Schiferli, partner van SuperUse Studios, maakt gebouwen van afval. Hij is groot voorstander van de ‘sharing economy’ en op zoek naar inzicht in de reststromen van bedrijven in Spaanse Polder. “Iets wat ik niet zomaar voor elkaar krijg, veel bedrijven zijn bang de gegevens ter beschikking te stellen in verband met privacy en concurrentie.” Om meer inzicht te krijgen is hij vandaag op zoek naar ideeën. Hoe krijg je ondernemers zover dat ze hun stromen gaan delen, ook als dat wat geld kost? Schiferli wordt geadviseerd het vooral aantrekkelijk te maken voor de ondernemers door de inzet van blockchain of gebruik te maken van transparante verdienmodellen.

Binckhorst Noordwest
Op voormalig industrieterrein de Binckhorst in Den Haag werken verschillende partijen samen om het gebied te transformeren tot een circulair woon- en werkgebied. Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management van TU Delft, is op zoek naar voorbeelden waar de Binckhorst van kan leren en hoe de circulaire gebiedsontwikkeling te bevorderen door publieke en private actoren en burgers. “Zorg voor continue communicatie.” En, reageerden de deelnemers ook: “vergoot de betrokkenheid door in te zetten op kosten door gebruik en niet door aanschaf” (voorbeeld naar Mitsubishi Elevator).

Op de ACCEZ-zeepkist!
Naast de sprekers in het eerste gedeelte kreeg een viertal deelnemers de gelegenheid plaats te nemen op de ACCEZ-zeepkist om hun project te pitchen. Thirza Monster van Cirkellab nam als eerste plaats om Cirkelstad Drechtsteden onder de aandacht te brengen. Anne Loes Nillesen van Defacto Architecture & Urbanism pitcht het project Urban Mining. De derde kandidaat voor de zeepkistpitch is Tamara van Dijk van Deltaworld en zoekt marktkansen voor Hydroloop, een innovatief systeem dat water recyclet in huis. Richelle Raaphorst stapt als laatste op de zeepkist voor Kennislab door Urbanisme.

“Ik denk dat het onmogelijk is een wrap-up te maken van deze bijeenkomst”, besluit dagvoorzitter Henk van Latesteijn de dag. “De verscheidenheid is zo gigantisch en de ideeënrijkdom enorm, ik denk dat er meer behoefte is aan momenten zoals deze om onze ideeën te kunnen uitwisselen en zo de circulaire gebiedsontwikkeling verder te helpen.”

Wil je meer weten over ACCEZ, breng dan een bezoek aan www.accez.nl.