Dialoog over food leidt tot vertrouwen

VMT, het (online) vakblad voor de levensmiddelenindustrie, vroeg ons een artikel te schrijven voor de editie Transparant communiceren. We faciliteren dat in de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld met het platform Nederland Voedselland, waarbij de online dialoog over voedsel wordt ingezet om het vertrouwen van de consument in de levensmiddelenindustrie te versterken. De publicatie in VMT werd een duo-interview tussen onze creatief directeur Thomas van Gaal en kritisch blogger Liesbeth Oerlemans. 

Hieronder geven we een samenvatting van het artikel, het hele duo-interview is hier terug te lezen.

Lees verder

Van criticaster naar gesprekspartner
Het eerste contact tussen Thomas en Liesbeth is kenmerkend voor de filosofie van Het Portaal, namelijk in gesprek gaan met kritische stakeholders en hen betrekken bij de plannen van je organisatie. Thomas zat destijds in de ontwikkelingsfase van Nederland Voedselland, Liesbeth roerde zich actief in de dialoog over voedsel op social media en sprak bedrijven en organisaties daar aan op hun berichtgeving over ons eten en drinken.

“Ik verbaas me regelmatig over non-informatie die wordt verspreid over voedsel,” zegt Liesbeth in VMT. “Er wordt eenzijdig gecommuniceerd, waarbij de afzender de eigen mening verdedigt of zich afzet tegen de mening van een ander.” Volgens haar is het dan ook noodzakelijk dat bedrijven beter gaan uitleggen waar ze mee bezig zijn en waarom ze doen wat ze doen. “Het doel van communicatie moet dus niet primair zijn om producten te verkopen.”

In dialoog gaan met stakeholders is voor bedrijven ontzettend belangrijk, beaamt Thomas. Want juist door in gesprek te gaan, kom je erachter wat je sterker maakt en waar nog verbeterpunten liggen. “Online dialoog is daarnaast misschien wel de beste manier om je te onderscheiden van organisaties die alles inzetten op flitsende PR en marketing.”

Dialoog is op zoek gaan naar win-winsituaties
Bij een dialoog doet ieders standpunt ertoe. In de praktijk zijn we helaas meer gewend om een discussie te voeren met het doel een ander te overtuigen. Thomas: “Het is zinvol om als organisatie veel meer tijd en moeite te steken in het opbouwen van goede relaties door je te verdiepen in waar de ander behoefte aan heeft. Organisaties zijn meer bezig met het zenden van eigen standpunten dan dat ze vragen aan stakeholders wat zij belangrijk vinden. Dat is jammer.”

Sinds de lancering van Nederland Voedselland is Liesbeth Oerlemans een actieve gesprekspartner geweest op het platform. “Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat ontspoorde voedingsdiscussies niet worden opgelost door je eigen plan te trekken en te vechten voor je eigen belang. Net als bij ons ligt de kracht in het opzoeken van het gezamenlijke belang.”

Ervaring
In de afgelopen 16 jaar heeft Het Portaal op verschillende manieren de dialoog over maatschappelijke onderwerpen aangespoord en gefaciliteerd. Hiermee is veel kennis opgedaan van sociale vraagstukken en een behoorlijk netwerk opgebouwd. “We hebben laten zien, onder andere met The Milk Story met FrieslandCampina, dat we in staat zijn om ook via een online platform de dialoog tussen stakeholders mogelijk te maken,” zegt Thomas van Gaal. “Daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Je bereikt het door te onderzoeken wat en waarom mensen meer willen weten over bepaalde thema’s.”

“The trouble with most of us is that we’d rather be ruined by praise than saved by criticism.” - Norman Vincent Peale