Een kleine selectie van ons werk

FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Vlees haalt vaak het nieuws in het geval van incidenten, of als personen of partijen kritiek uiten op vlees en de productie daarvan.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) representeert 23 gemeenten en werkt aan een Roadmap Next Economy.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om een andere kijk op beleggen en verzekeren.