Een kleine selectie van ons werk

FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld.

De VanDrie Group maakt zich sterk om de gehele keten in de kalfsvleessector te verduurzamen. Daarbij voert ze een pro-actief MVO-beleid.

Voor steeds meer bedrijven vormt het leggen van maatschappelijke verbinding een belangrijke voorwaarde voor het verdienmodel.