Een kleine selectie van ons werk

FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Nederland Voedselland wil zoveel mogelijk proactief de dialoog starten over belangrijke voedselthema’s.

Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld.

Contributing to a sustainable dairy sector, The World Dairy Summit is invoking change in one of the largest food industries.