Een kleine selectie van ons werk

FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld.

Achmea zoekt de dialoog, wil graag haar unieke identiteit uitdragen, en relevant zijn voor haar klanten en stakeholders.

De parlementaire enquête heeft de sector op scherp gezet en een maatschappelijke discussie losgemaakt over haar relevantie.