Een kleine selectie van ons werk

Wat moet er gebeuren wil antibioticagebruik niet langer een issue zijn?

Aan het begin van The Milk Story stonden FrieslandCampina en de zuivelsector voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld.

Contributing to a sustainable dairy sector, The World Dairy Summit is invoking change in one of the largest food industries.