Een kleine selectie van ons werk

Aan het begin van The Milk Story stonden FrieslandCampina en de zuivelsector voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld.

Contributing to a sustainable dairy sector, The World Dairy Summit is invoking change in one of the largest food industries.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) representeert 23 gemeenten en werkt aan een Roadmap Next Economy.