Een kleine selectie van ons werk

FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

De chemie kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan stakeholders die zich graag actief mengen in de thema’s die belangrijk zijn voor de sector.

In Petten produceert de Hoge Flux Reactor nucleaire isotopen voor medische toepassingen.