Een kleine selectie van ons werk

FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.

Er wordt aangestuurd op een toekomstbestendige Groep. Samen sterker, slimmer, beter luidt het devies bij de groep van visverwerkers.

Door heel Drenthe wordt op innovatieve wijze energie bespaard en worden nieuwe duurzame energiebronnen doorontwikkeld.

Vlees haalt vaak het nieuws in het geval van incidenten, of als personen of partijen kritiek uiten op vlees en de productie daarvan.