Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is al bijna honderd jaar oud en staat aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Stapje voor stapje komen woningcorporatie, gemeente en wijkbewoners tot een gezamenlijk plan voor verbetering en vernieuwing van de wijk. Het Portaal en BuroB volgen dit proces met de camera voor en achter de schermen, houden interviews met de betrokken partijen en dragen ervaringen en leringen vanuit vergelijkbare projecten aan. Elke twee á drie maanden wordt een korte film gemaakt waarin steeds een mijlpaal, kwestie of thema centraal staat.

Lees meer over dit project

Eind 2007 kondigden de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de sloop aan van 1300 woningen in het Rotterdamse Vreewijk. Dit besluit stuitte op veel verzet, negativiteit en wantouwen bij de bewoners van het bijzondere tuindorp. Het Portaal en BuroB stelden Havensteder voor om het proces van plan- en besluitvorming door middel van film te ondersteunen om daarmee de transparantie in het proces en de dialoog tussen partijen te versterken. 

Zo maken we iedere twee á drie maanden een korte film over het proces rond de vernieuwing van de wijk. We laten zien hoe de betrokken partijen samenwerken aan een nieuwe toekomst voor Vreewijk, welke hindernissen zij moeten nemen en welke resultaten er worden geboekt. In iedere film staat er een mijlpaal, thema of nieuwe kwestie centraal.  

Naar verwachting zal in 2015 met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden worden begonnen.

Bekijk hieronder de laatst verschenen film: 

Met de hakken over de sloot (2014)

Corporatie Havensteder is eind 2013 gestart met een zogeheten onderhoud-in-één aanpak van enkele honderden woningen in de Rotterdamse wijk Vreewijk. Maatwerk per woning is daarbij het devies. Dura Vermeer tekent voor de uitvoering.  

Nu het eerste pilotproject is afgerond, maken we met enkele huurders de balans op. Hoe tevreden zijn zij over voorbereiding, uitvoering en resultaat? Wat moeten corporatie en aannemer een volgende keer echt beter doen? En hoe kijken Havensteder en Dura Vermeer zelf op de pilot terug? 

Veel openheid in een film waarin bijna alles lijkt te draaien om communicatie. 

Bekijk hier meer korte films.