Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is al bijna honderd jaar oud en staat aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Stapje voor stapje komen woningcorporatie, gemeente en wijkbewoners tot een gezamenlijk plan voor verbetering en vernieuwing van de wijk. Het Portaal en BuroB volgen dit proces met de camera voor en achter de schermen, houden interviews met de betrokken partijen en dragen ervaringen en leringen vanuit vergelijkbare projecten aan. Elke twee á drie maanden wordt een korte film gemaakt waarin steeds een mijlpaal, kwestie of thema centraal staat.

Lees meer over dit project

Eind 2007 kondigden de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de sloop aan van 1300 woningen in het Rotterdamse Vreewijk. Dit besluit stuitte op veel verzet, negativiteit en wantouwen bij de bewoners van het bijzondere tuindorp. Het Portaal en BuroB stelden Havensteder voor om het proces van plan- en besluitvorming door middel van film te ondersteunen om daarmee de transparantie in het proces en de dialoog tussen partijen te versterken. 

Zo maken we iedere twee á drie maanden een korte film over het proces rond de vernieuwing van de wijk. We laten zien hoe de betrokken partijen samenwerken aan een nieuwe toekomst voor Vreewijk, welke hindernissen zij moeten nemen en welke resultaten er worden geboekt. In iedere film staat er een mijlpaal, thema of nieuwe kwestie centraal.  

Naar verwachting zal in 2015 met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden worden begonnen.

Bekijk hieronder de laatst verschenen film: 

Geen concessies (2015)

Het is nu dan toch echt een feit: de herstructurering van het Rotterdamse Vreewijk is begonnen. Corporatie Havensteder is deze maand gestart met de ingrijpende renovatiewerkzaamheden in de twee eerste straten, Reigerpad en Weimansweg.
Met Havensteder en enkele actieve bewoners blikken we terug op het proces waarin zij samen tot een renovatieplan kwamen. Een plan dat uiteindelijk ook kon rekenen op steun van meer dan 70% van de overige straatbewoners.
Hoe is de samenwerking tussen corporatie en bewoners in de zogeheten planteams bevallen? Waarom heeft het proces zo lang geduurd? Is "samenwerken" hetzelfde als "je zin krijgen"? Hoe ga je als corporatie om met mondige en kritische bewoners? Hoe transparant kun je zijn?

Veel inhoud, openheid en couleur locale vanuit Neerlands grootste tuindorp.

 

Bekijk hier meer korte films.