Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is al bijna honderd jaar oud en staat aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Stapje voor stapje komen woningcorporatie, gemeente en wijkbewoners tot een gezamenlijk plan voor verbetering en vernieuwing van de wijk. Het Portaal en BuroB volgen dit proces met de camera voor en achter de schermen, houden interviews met de betrokken partijen en dragen ervaringen en leringen vanuit vergelijkbare projecten aan. Elke twee á drie maanden wordt een korte film gemaakt waarin steeds een mijlpaal, kwestie of thema centraal staat.

Lees meer over dit project

Eind 2007 kondigden de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de sloop aan van 1300 woningen in het Rotterdamse Vreewijk. Dit besluit stuitte op veel verzet, negativiteit en wantouwen bij de bewoners van het bijzondere tuindorp. Het Portaal en BuroB stelden Havensteder voor om het proces van plan- en besluitvorming door middel van film te ondersteunen om daarmee de transparantie in het proces en de dialoog tussen partijen te versterken. 

Zo maken we iedere twee á drie maanden een korte film over het proces rond de vernieuwing van de wijk. We laten zien hoe de betrokken partijen samenwerken aan een nieuwe toekomst voor Vreewijk, welke hindernissen zij moeten nemen en welke resultaten er worden geboekt. In iedere film staat er een mijlpaal, thema of nieuwe kwestie centraal.  

Naar verwachting zal in 2015 met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden worden begonnen.

Bekijk hieronder de laatst verschenen film: 

Status Aparte (2014)

Nadat het Rotterdamse tuindorp Vreewijk in 2012 werd aangewezen als beschermd stadsgezicht, zijn in de wijk onlangs ook nog bijna 300 woningen tot rijksmonument verklaard. Het moge duidelijk zijn: niemand kan meer om het nationale belang van Vreewijk heen! Wat waren de overwegingen van partijen om tot dit unieke besluit te komen? En wat zijn de consequenties voor sloop en renovatie in het tuindorp? Worden de woningen nu in de oorspronkelijke staat teruggebracht en eerdere woningverbeteringen teniet gedaan?

Met Mildred Pijnenborg (corporatie Havensteder), Marinke Steenhuis (Welstand Rotterdam), Jon van Rooijen (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), Ali Rabarison (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Thieu Knibbeler (Monumenten Rotterdam), Duco de Bruijn (voormalig projectleider Vreewijk) en Johan Henderson (Bewonersorganisatie Vreewijk) gaan we op zoek naar antwoorden. En natuurlijk komen ook de bewoners van Vreewijk zelf aan het woord.

Bekijk hier meer korte films.