De sector kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan stakeholders, die zich ook graag actief mengen in de thema’s die belangrijk zijn voor de sector. Tijdens deze stakeholderdialoog wilde de VNCI met hen op zoek naar de meest relevante kansen, risico’s en dilemma’s én hen de gelegenheid bieden om met experts uit het duurzaamheidsveld van gedachten te wisselen en hun visie te delen.

Lees meer over dit project

Rondom drie perspectieven - en aan de hand van een drietal toekomstscenario’s - gaven zij gezamenlijk richting aan deze duurzaamheidsagenda. Uiteindelijk resulteerde dit voor elk perspectief in een duidelijke stip op de horizon waar men elkaar vindt op gedeelde belangen.