De chemie kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan stakeholders die zich graag actief mengen in de thema’s die belangrijk zijn voor de sector. Tijdens deze stakeholderdialoog op 23 april 2015 ging de VNCI met hen op zoek naar de meest relevante kansen, risico’s en dilemma’s op het gebied van  ketenverantwoordelijkheid, innovatie en reputatie/imago.

Lees meer over dit project

Dit deden zij aan de hand van een drietal toekomstbeelden waar een duidelijke stip op de horizon was geschetst. Hoe komen we gezamenlijk bij dit toekomstbeeld? En waar vinden we elkaar? Zo geeft de VNCI steeds verder invulling aan haar duurzaamheidsagenda.