FrieslandCampina en de zuivelsector staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Schaarste aan grondstoffen, ouder wordende boeren en de verduurzaming van de keten zijn belangrijke thema’s die ook in het maatschappelijke debat veel aandacht krijgen. Ook vinden er levendige discussies plaats over de rol van zuivel in onze maatschappij. 

Lees meer over dit project

The Milk Story is een on- en offline platform waar de uitdagingen en inspanningen van de sector, zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt voor een breed publiek. We zoeken de dialoog en verbinding met melkveehouders, consumenten, beleidsbepalers, opiniemakers en andere betrokkenen over de belangrijke maatschappelijke thema’s. Met als doel om nieuwe inzichten en ideeën te verkrijgen, en om samenwerking te stimuleren voor de verduurzaming van de sector. 

The Milk Story Koeiendans

De koeiendans.

Met de website van The Milk Story bieden we alle relevante stakeholders een podium om te bloggen over voor hen belangrijke thema’s. Op social media gaan we dagelijks het gesprek aan met onze volgers en fans over belangrijke ontwikkelingen in de sector. Via offline en online competities en events verbinden we specifieke doelgroepen aan de thema’s van The Milk Story.

The Milk Story is nu ruim vier jaar ‘live’. Al meer dan 250 externe bloggers hebben hun bijdrage geleverd, op Twitter en Facebook zijn levendige communities ontstaan van actieve fans en volgers, er is structurele samenwerking gerealiseerd met diverse partners, en in samenwerking met deze partners is een groot aantal competities en events georganiseerd. En dan moeten, met de nu opgebouwde community, de grootste wapenfeiten nog komen.